the school

Cysylltu a Ysgol Cae Top

JLE_0054.jpg

Cyfeiriad yr Ysgol:

Ysgol Cae Top
Ffordd Eithinog
Bangor
Gwynedd
LL57 2GZ

Rhif Ffôn: 01248 352 325
E-bost: pennaeth@caetop.gwynedd.sch.uk

Gwefan: www.caetop.gwynedd.sch.uk

Oriau Ysgol

Meithrin: 8:45 - 10:45 Babanod {CA1}: 8:45 - 2:45 Iau {CA2}: 8:45 - 3:00
Egwyl: CA2 - 10:10 - 10:25/1:45 - 2:00 Egwyl: CA1 - 10:25 - 10:40/2:00 - 2:15
Amser cinio: CA1 - 11:45 - 12:45 / CA2 - 12:00 - 12:45

Nyrs Ysgol

Dylid cysylltu â Bodwrdda (01286 675 863)

Gofalwr

{i’w benodi/phenodi}

Cogyddes

Mrs Sherren Evans

Gwasanaeth Ysgolion Gwynedd

Pennaeth Gwasanaeth Ysgolion
Gwasanaeth Ysgolion
Swyddfeydd y Sir
Caernarfon
LL55 1SH