Croeso i Ysgol Cae Top

  • 04.jpg
  • 05.jpg

Taith Ysgol

tour.jpg

Gwobr Dysgu

llew-UK_winner_2010.jpeg

Enillodd ein Dirprwy Bennaeth, Llew Davies, wobr Athro'r Flwyddyn 2010 drwy Brydain

Croeso gan y Pennaeth

Croeso i gymuned ddysgu hapus ac effeithiol Ysgol Cae Top. Cafodd Ysgol Gynradd Cae Top ei sefydlu yn 1871 i ddarparu addysg ar gyfer plant Bangor Uchaf. Ym Medi 2009, bu inni symud i’n cartref newydd, adeilad newydd gyda’r cyfleusterau diweddaraf ac sy’n dderbyniol i’r amgylchfyd, sydd wedi ei chynllunio’n llawn i ddarparu’r addysg orau bosibl i’n plant. Rydym yn hynod falch o’n hysgol, a heddiw, gyda’r ysgol dros 135 mlwydd oed, a gyda dros 230 o blant yn ei mynychu, rydym nid yn unig yn darparu addysg ar gyfer plant lleol, ond hefyd ar gyfer llawer o ddisgyblion eraill o bob cwr o’r byd.

Mae gennym athro/athrawes ymhob dosbarth ac athro/athrawes ychwanegol ar gyfer Disgyblion ag Anghenion Addysgol Ychwanegol, athro/athrawes ychwanegol yn darparu Gwersi Saesneg fel Iaith Ychwanegol ar gyfer y disgyblion tramor, ac athro/athrawes ychwanegol sy’n darparu gwersi Cymraeg Ychwanegol ar gyfer unigolion penodol. Rydym hefyd yn ffodus iawn o gael nifer o gymhorthyddion meithrin a cymhorthyddion dosbarth i gynorthwyo trwy’r ysgol. Rhoddir mynediad i tua 27% o’n disgyblion o wledydd tramor a rhyngddynt siaredir dros ugain o wahanol ieithoedd yn y cartrefi ac rydym yn falch iawn o’r ethos aml-ddiwylliannol a geir yn yr ysgol.

Llew Davies